Usein kysyttyä

Kuinka paljon terapia maksaa?
Psykoerapioita on eri hintaisia. Psykoterapia on alan vaativan koulutuksen saaneen, ja usein vankan työkokemuksen omaavan psykoterapiaan erikoistuneen ammattilaisen työskentelyä. Psykoterapia on moniin muihin hoitoihin verrattuna edullinen ja tutkitusti tehokas hoitomuoto.

Kuinka monta kertaa terapiassa käydään?
Psykoerapian kesto on tapauskohtaista. Joskus yksikin kerta voi auttaa.

Miten valitsen sen minulle oikean psykoterapeutin ?
Psykoerapeutteja on kuitenkin aika vähän psykoterapioiden kysyntään nähden. Yksi tärkeä kriteeri valittaessa psykoterapeuttia on psykoterapeutin terapiasuuntaus, joita onkin sitten iso kirjo. Psykoerapiasuuntauksiin kannattaa tutustua etukäteen psykoterapiaan liittyvän kirjallisuuden avulla. 

Tutustumiskäyntejä on hyvä olla 1-3, jolloin asiakas ja psykoterapeutti voivat yhdessä miettiä yhteistyötä. Merkitystä voi olla myös psykoterapeutin sukupuolella ja maantieteellisellä sijainnilla, jotta terapiassa käynti olisi vaivatonta.Terapiassa tärkeintä on asiakkaan ja psykoterapeutin välinen suhde, ts. kemiat toimivat. Psykoerapeutille teoriat ja tekniikat ovat tärkeitä, mutta toimiva ja hyvä asiakkaan ja psykoterapeutin välinen suhde auttaa parhaiten.

Miksi ihmiset hakeutuvat terapiaan?
Elämässä tulee joskus sellaisia tilanteita, että omat voimat eivät enää riitä. Kokemukseni mukaan puhuminen auttaa selviämään vaikeistakin asioista eteenpäin. Elämässä voi tapahtua asioita, jotka voivat jäädä ns.hiekaksi iholle. Psykoterapian jälkeen jos ihmiselle tulee elämässä vaikeuksia ja muutoksia, niin asiat valuvat kuin vesi pois iholta, ja elämässä on helpompaa päästä eteenpäin.

Asiakkaan oma motivaatio psykoterapiaa kohtaan on tärkeä. Onko asiakkaalla kiinnostusta oppia tuntemaan itseään lisää, ja kohdata kipeltäkin tuntuvia tunteita ja ajatuksia. Kun ihminen alkaa tutkia itseään: miksi nämä ongelmat vaivaavat, niin silloin ihminen on itseasiassa aloittanut terapian.
Psykoterapiassa voidaan puhua siitä mitä "ilmoja on pidellyt", mutta se harvoin auttaa, vaan terapiassa joutuu kohtaamaan itselle vaikeitakin asioita. Tosin "niitä näitäkin" on  välillä hyvä puhua.

Auttaako terapia?
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että terapiat ovat tehokkaita, ja niillä on vaikuttavuutta. Asioita voidaan "pähkäillä" yhdessä psykoterapeutin kanssa, mutta tosiasia on se, että psykoterapeutti ei elä asiakkaiden elämää. Asiakas voi yhdessä psykoterapeutin kanssa miettiä niitä latuja joita asiakkaat voivat sitten "hiihdellä". Näkemykseni mukaan terapia on sitä, että psykoterapeutti osaa tehdä oikeanlaisia kysymyksiä, ja että asiakas saa tunteen siitä, että hän tulee aidosti kuulluksi psykoterapiatilanteessa. Aidosti kuulluksi kokemisen tunteeseen liittyy empatia.

"Asiakas tietää usein itse ratkaisut omiin ongelmiinsa, mutta asiakas ei vaan tiedä sitä, että tietää".

Kuka on ns.Valvira terapeutti?
Valvira eli entinen TEO (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus) myöntää terapiakoulutuksen saaneelle oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike. Terapeutin koulutuksen pitää asettaa Valviran sille määräämät kriteerit. Psykoterapeutin Valvira pätevyys on sekä asiakkaan että terapeutin etu, sillä se varmistaa että terapeutti on alansa ammattilainen, ja terapiatoimintaa valvotaan Valviran taholta. Psykoteraputin pätevyyden voi tarkastaa Terhikistä. Terhikki.fi

Allekirjoittanut on Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja perheterapeutti ja perheterapian kouluttajapsykoterpaeutti. Kouluttajinani ovat toimineet  psyko - ja perheterapian uranuurtajat. Terapeutit käyvät myös omassa työnohjauksessa. Työnohjaajat ovat Vaativan erityistason terapiakoulutuksen saaneita terapeutteja, joilla on vuosikymmenien työkokemus. Työnohjaus on myös asiakkaan ja psykoterapeutin turvaksi, sillä työnohjaus auttaa psykoterapeuttia työskentelemään vaikeiden asioiden keskellä asiakkaiden kanssa.

Miten varaan ajan ja kuinka maksan terapiakäynnin?
Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimella tai mikä asiakkaasta tuntuu luontevimmalta. Terapeutin on joskus hyvä saada lisätietoa tilanteesta, ja silloin voimme sopia yhdessä asiakkaan kanssa kuinka toimimme. Maksu tapahtuu käteisellä tai MobilePaylla joka terapiaistunnossa. Asiakas saa kuitin suoritetusta maksusta.

Terapeuteilla on usein hinnasto erilaisista terapiakäynneistä. Terapian hinta määräytyy paljon terapeutin koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Esimerkiksi Vaativan erityistason terapeuteilla terapian kertamaksu on korkeampi kuin esimerkiksi erityistason terapiakoulutuksen saaneilla terapeuteilla. Jos terapia - ajan joutuu perumaan, niin ajan peruutus terapiaistuntoa edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä.

Jännittää ja pelottaa ?
Yksinkertaisesti voisi sanoa, että jännitys ja joskus pelon tunteetkin kuuluvat asiaan. Tavoite on, että yhdessä asiakkaan / asiakkaiden kanssa saamme luotua turvallisen ilmapiirin, jossa on tilaa kaikenlaiselle. Asiakkailla on usein käsitys, että terapiassa puhutaan vaan niistä ikävistä ja mieltä vaivaavista asioista mutta useimmiten puhutaan myös elämästä yleensä.

Toisinaan asiakkaat miettivät, että mitä puhuisi psykoterapiassa?. Tärkeää olisi, että asiakas pystyy itse määrittelemään niitä asioita joita haluaa tuoda keskusteluun psykoterapeutin kanssa. Näin psykoterapiasta tulee hedelmällisintä.

 

 

 

Psykoterapiapalvelut Familia | Ylläpito | Kotisivuton.fi