Koulutus ja työnohjaus

Pyydä tarjous koulutus- tai työnohjaustapahtumista. Olen tehnyt yhteistyötä mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. 
Esim. luentopaketit
"Perheterapeutin näkemyksiä perhe-elämästä" ja "Vanhempana olemisesta ja toimimisesta"ovat ajatuksia herättäviä koosteita yhteisen keskustelun pohjaksi luento- tai koulutustilaisuuksiin. Luento sopii alan opiskelijoille ja muille yhteisöille sekä muuten asiasta kiinnostuneille.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työelämän haasteissa. Työnohjauksessa keskeisiä puheenaiheita voivat olla esimerkiksi, työyhteisöä koskevat asiat, potilaisiin / asiakkaisiin liittyvät kysymykset sekä työnohjattavan oma käsitys itsestään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä. 

Esimiehillä on ajateltu olevan keskeinen asema työhyvinvointiin liittyvissä asioissa, mutta nykyisin toivotaan myös hyvää alaisena olemista.

Tämän päivän työelämä asettaa kovia haasteita työntekijöilleen. Jatkuvat muutokset, irtisanomiset ja säästökuurit vaativat veronsa ja työssä jaksaminen voi olla silloin lujilla. 

Miten me tästä kaikesta selviämme, mitä tämä tarkoittaa juuri minun kohdallani? Työnohjaus on ventilaatiota, jossa työntekijällä tai työryhmällä on mahdollisuus istuutua rauhassa hetkeksi alas, ja pohtia työelämän kuvioita.

Työnohjaajana minulla on kokemusta mm. polikliinisesta työnohjauksesta lasten, nuorten ja heidän perheidensä tilanteista sekä työyhteisöjen työnohjauksesta.

 

Psykoterapiapalvelut Familia | Ylläpito | Kotisivuton.fi