Systeeminen työote

Systeemisen perheterapian viitekehykseen sisältyvät systeeminen perheterapia ja perheterapian systeeminen yksilöpsykoterapia. Perheterapian systeemisessä yksilöpsykoterapiassa asiakkaan asioita tarkastellaan yksilön näkökulmasta mutta myös systeemisesti, jolloin asiakas ja psykoterapeutti keskustelevat "kahdestaan kolmannesta". Nk.kolmas voi olla perhe, puoliso, lapset jne. Psykoterapeutti pyytää asiakasta tarkastelemaan ja pohtimaan asioita kolmannen näkökulmasta. Esimerkiksi, mitä lapsesi tai puolisosi sanoisivat tai ajattelisivat tästä asiasta jne?

Systeeminen asiakastyö on suhdeperustaista työskentelyä johon kytkeytyy lupaa pyytävä työote, dialogisuus, yhteistoiminnallisuus, arvostus, voimavarakeskeisyys ja mahdollisuudet (toiveikkuus). Systeemisessä työssä tutkitaan lapselle ja perheelle tärkeitä suhteita. Systeemisessä työssä arvostetaan perheen asiantuntijuutta ja huomioidaan historiaa ja kokemuksia. Psykoterapeutti on utelias ja avoin erilaisille tulkinta - ja ratkaisuvaihtoehdoille, ja tavoitteena on yhdessä ymmärtää perheen tilannetta. 

Systeemisessä asiakastyössä pyritään löytämään nk. juurisyitä perheen sen hetkiseen tilanteeseen. Kysymys kuluukin, että miksi juuri tämä perheenjäsen oireilee juuri tässä perheessä, juuri tällä hetkellä, ja juuri tällä tavalla?

Psykoterapeuttina minulla kokemusta systeemisestä asiakastyöstä lastensuojelussa. Valmistuin THL:n järjestämästä Systeemisen työotteen kouluttajakoulutuksesta 6 / 2021.
Psykoterapiapalvelut Familia | Ylläpito | Kotisivuton.fi