Systeeminen työote

Systeemisen perheterapian viitekehykseen sisältyvät systeeminen perheterapia ja perheterapian systeeminen yksilöpsykoterapia. Perheterapian systeemisessä yksilöpsykoterapiassa asiakkaan asioita tarkastellaan yksilön näkökulmasta mutta myös systeemisesti, jolloin asiakas ja psykoterapeutti keskustelevat "kahdestaan kolmannesta". Nk.kolmas voi olla perhe, puoliso, lapset jne. Psykoterapeutti pyytää asiakasta tarkastelemaan ja pohtimaan asioita kolmannen näkökulmasta. Esimerkiksi, mitä lapsesi tai puolisosi sanoisivat tai ajattelisivat tästä asiasta jne?

Systeeminen asiakastyö on suhdeperustaista työskentelyä johon kytkeytyy lupaa pyytävä työote, dialogisuus, yhteistoiminnallisuus, arvostus, voimavarakeskeisyys ja mahdollisuudet (toiveikkuus). Systeemisessä työssä tutkitaan lapselle ja perheelle tärkeitä suhteita. Systeemisessä työssä arvostetaan perheen asiantuntijuutta ja huomioidaan historiaa ja kokemuksia. Psykoterapeutti on utelias ja avoin erilaisille tulkinta  ja ratkaisuvaihtoehdoille, ja tavoitteena on ei-tietämisen positiosta siirtyä yhdessä ymmärtämisen positioon. "Ymmärrys on päätavoite, mahdollinen muutos on sivutavoite" (M.Selvini - Palazzoli).

Jokaisessa perheessä on voimavaroja. Voimavaroja löytämällä ja niitä tukemalla saadaan perheen tilanteeseen positiivista muutosta aikaiseksi, unohtamatta perheen riski-ja kuormittavia tekijöitä, joihin pureudutaan varsinkin systeemisessä asiakastyössä erilaisilla systeemisen lastensuojelutyön menetelmillä, joita ovat mm. sukupuutyöskentely, aikajana ja kolmen talon malli.

Systeemisessä asiakastyössä pyritään löytämään juurisyitä perheen sen hetkiseen tilanteeseen. Kysymys kuuluu, että miksi juuri tämä perheenjäsen oireilee juuri tässä perheessä, juuri tällä hetkellä, ja juuri tällä tavalla? "Oiretta synnyttäneet mekanismit ovat kiinnostavampia kuin kuin sitä ylläpitävät mekanismit (Vrt. C. Sluzki). "Mikä tapahtuma tai ihmissuhteiden muutos edelsi oireiden ilmestymistä"? (G.Prata).

Positiivisia konnotaatioita, eli positiivisia nerkityksenantoja muodostamalla perheen tilanteesta pystytään estämään syyllisten etsiminen, ja löydetään syitä miksi esim. joku perheenjäsen oireilee niinkuin oireilee?  Esim. perheenjäsenen masennus voi estää perheen hajoamisen, ja siksi yhden perheenjäsenen on pitänyt masentua.

Psykoterapeuttina minulla kokemusta systeemisestä asiakastyöstä ja kliinikkona toimimisesta systeemisen lastensuojelutyön avo-ja sijaishuollossa. Olen toiminut kouluttajatyöparina systeemisen lastensuojelutyön koulutuksissa, ja työnohjaan hyvinvointialueen perheterapeutteja.

Valmistuin THL:n järjestämästä Systeemisen työotteen kouluttajakoulutuksesta 12 / 2021.
Psykoterapiapalvelut Familia | Ylläpito | Kotisivuton.fi