Kunnat

Tarjoan myös kuntien sosiaalityön tilauksesta lastensuojelulain 36 §:n mukaisina avohuollon tukitoimina lapsen ja nuoren kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja sekä muita lasta tai nuorta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia.

  • perheterapia (perheterapeuttinen yksilöterapia) ja vanhempainohjaus
  • kotikäynnit

Erityisesti nuorten tilanteet tulevat lastensuojelun sosiaalityöhön usein akuutteina ja nopeina asiakkuuksina, jolloin auttamisen keinona monesti on kiireellinen sijoitus.

Soveltuvissa tilanteissa perheterapia on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa ja nuorille sekä heidän perheilleen inhimillisempää kuin laitoshoito.

Nuoruusiän psykoterapiasta ja perheterapiasta voi olla hyötyä nuoruusiän haastavissa kehitysvaiheissa.

 

 

 

 

 

 


 

 

Psykoterapiapalvelut Familia | Ylläpito | Kotisivuton.fi