Tarjoan myös kuntien sosiaalityön tilauksesta lastensuojelulain 36 §:n mukaisina avohuollon tukitoimina lapsen ja nuoren kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja sekä muita lasta tai nuorta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia.

  • perheterapia (perheterapeuttinen yksilöterapia) ja vanhempainohjaus
  • kotikäynnit

Erityisesti nuorten tilanteet tulevat lastensuojelun sosiaalityöhön usein akuutteina ja nopeina asiakkuuksina, jolloin auttamisen keinona monesti on kiireellinen sijoitus.

Soveltuvissa tilanteissa perheterapia on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa ja nuorille sekä heidän perheilleen inhimillisempää kuin laitoshoito.

Nuoruusiän psykoterapiasta ja perheterapiasta voi olla hyötyä nuoruusiän haastavissa kehitysvaiheissa.

Olen THL:n hyväksymä systeemisen lastensuojelutyön kouluttaja.

Tarjouspyyntöjä systeemisen lastensuojelelutyön koulutuspaketeista ja systeemisen lastensuojelutyön työnohjauksesta sekä konsultaatioista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen miikkalund@gmail.com tai soittamalla 040-865 7771.

Kouluttajatietoni löytyvät myös THL:n systeemisen lastensuojelutyön kouluttajien kouluttajapankista www.thl.fi 

 

 

 

 

 


 

 

Psykoterapiapalvelut Familia | Ylläpito | Kotisivuton.fi