Psykoterapeutti

Olen Miikka Lundgren psykoterapeutti (Valvira), perheterapeutti, perheterapian kouluttajapsykoterapeutti (ent.VET).

Systeemisen mallin ja systeemisen lastensuojelun SyTy (THL / LAPE ) kouluttaja. Kouluttajatiedot löytyvät THL:n sivuilta haulla Kouluttajapankki.

Perheterapian kouluttajapsykoterapeutin koulutus ( ent.Vaativan erityistason psykoterapiakoulutus) on ylin psykoterapian koulutustaso Suomessa.

Minulla on yli 20 vuoden työkokemus lasten, nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelystä sekä useamman vuoden työkokemus aikuis- ja nuorisopsykiatrisesta terapiatyöstä sekä systeemisestä lastensuojelusta.

Minulla on myös kokemusta luennoimisesta, kouluttamisesta ja työnohjaamisesta. Olen tehnyt yhteistyötä mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

Erityisosaamisena miesten / naisten kanssa työskentely (perhe -ja lähisuhdeväkivalta) ja lasten kanssa työskentely perheterapiassa sekä paripsykoterapia.

Olen toiminut myös asiantuntijana Sanna Raita-ahon ja Tuija Sorjasen kirjoittamassa kirjassa: "Toisen kanssa - tarinoita kolmiodraamoista". Into kustannus (2017). Olen kirjoittanut pyynnöstä myös muita psykoterapiaan liiityviä artikkeleita mm. Kodin Kuvalehden digilehteen.

Kela korvattavuus:

1.8.2011 alkaen Nuoret 16 - 25 -vuotiaat, Perheterapia ja vanhempainohjaus.

Aikuiset 26 - 67 - vuotiaat Perheterapia.

Tiedot löytyvät Kelan Palveluntuottajahausta. Kts. alasivu Kela korvattavat terapiat


Suomen Perheterapiayhdistys Ry:n jäsen.


Perheterapia

Ajattelen perhettä itseään parhaana asiantuntijana omasta tilanteestaan. Perheterapia voi avata uuden mahdollisuuden toisenlaiseen keskusteluun perheen ongelmallisina kokemista asioista. Jos perheessä on ongelmia, niin on varmasti myös voimavaroja, joihin perheen on hyvä nojata vaikealla hetkellä.

Perheterapeuttina näen tehtäväkseni rohkaista jokaista ilmaisemaan
näkemyksiään perheen asioista. Kannustan ja rohkaisen perheenjäseniä puhumaan asioista, joista ei ehkä koskaan aikaisemmin ole uskallettu puhua tai siihen ei ole ollut mahdollisuutta.

Psykoterapeuttina en etsi "oikeaa tai väärää", vaan uusia näkökulmia vuorovaikutustapoihin ja ratkaisuihin.
Ajatteluni lähtökohtana on yhdessä ymmärtäminen kunkin perheen, parin ja yksilön tilanteessa.

Perheterapia monipuolistaa kokemusta ihmisenä olemisesta ja elämästä.

Terapeuttina pyrin luomaan terapiatilanteeseen turvallisen ilmapiirin, jossa asiakkaat voivat kokea olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi vaikeidenkin asioiden keskellä.

" Kuuntele sitä mitä ihmiset sanovat, älä sitä mitä he mielestäsi tarkoittavat" (H.Goolishian)


Paripsykoterapia

Parisuhteessa asiat mutkistuvat joskus niin, että pariskunnalle voi tulla tunne siitä, että emme selviä näistä asioista omin voimin.

Pariterapiassa pariskunnalla on mahdollisuus tulla tarkastelemaan parisuhteensa tilannetta. Pariterapiassa on tavoitteena mm. että ymmärrys itsestä ja toisesta lisääntyisi psykoterapeuttisten keskustelujen avulla.

"Ensin pitää olla mahdollisuus oppia ymmärtämään itseään, ja sen jälkeen voi oppia ymmärtämään toista ja parisuhdetta."

Pariterapiassa lähtökohta tai oletus ei ole se, että toinen on oikeassa ja toinen väärässä.

Parisuhteessa voi olla myös eron uhkaa. Pariterapiassa ei varsinaisesti päätetä erotaanko vai jatketaanko yhdessä. Terapian tavoitteena on, että terapian jälkeen puolisot voivat jatkaa elämäänsä tyytyväisempinä. Jos puolisot eroavat, yritetään ymmärtää sitä, miten eroon päädyttiin. Tämän jälkeen ei enää tarvitse pitää kiinni päättyneestä suhteesta, vaan elämä voi jatkua. Usein myös puolisot käyttävät toisen option elämässään, ja päättävät jatkaa elämää yhdessä.

Pariterapia voi edetä hyvinkin tuloksin, mutta kuitenkin suurin osa ongelmista voi säilyä. Se mikä muuttuu, on ongelmiin suhtautuminen. Pariterapiassa voidaan oppia, että nämä ongelmat ovat osa parisuhdetta, mutta ongelmiin voi oppia suhtautumaan "ei niin vakavasti". Aletaan siis hyväksyä, että toinen on sellainen kun on.

"Jos et voi kuvitella eroavasi, et voi olla todella naimisissa" (Monica McGoldrick)

Parisuhteessa kriisi voi toimia parisuhteen kasvunpaikkana!

 

Psykoterapiapalvelut Familia | Ylläpito | Kotisivuton.fi