Erota vai ei ?

Erota vai ei, on kysymys jonka kysymyksen äärelle voi joutua parisuhteen aikana. Paripsykoterapissa ei päätetä sitä, että erotaanko, vai jatketaanko yhdessä? Paripsykoterapiassa pariskunnan on mahdollisuus on tarkastella turvallisesti parisuhdettaan. Joskus paripsykoterapian lopputulos on ero, mutta paripsykoterapian tulos voi olla myös se, että pariskunta käyttää toisen option elämässään ja päättää jatkaa yhdessä.

Paripsykoterapian alussa on hyvä selvittää, että ovatko puolisot toistensa kiintymyksen kohteina. Toinen asia joka on tärkeä tietää on se, että onko parisuhteessa lähisuhdeväkivaltaa tai päihdeongelmia. Erilaiset mielenterveysongelmat kuten puolison masennus,  laittaa parisuhteen koetukselle. Masennuksen pariterapia pariterapeuttinen viitekehys, jossa pyritään paripsykoterapian keinoin tukemaan parisuhdetta selviämään puolison tai joissain tapauksissa jopa molempien puolisoiden masennuksesta.

Paripsykoterapia voi muodostua myös eroterapiaksi. Tässä tapauksessa paripsykoterapian alkuhaastatteluissa on tullut esiin, että toinen puolisoista ei koe enää kiintymystä toista kohtaan. Eroterapia voi muodostua vain jätetyn eroterapiaksi mutta suositeltavaa on, että parisuhteesta lähtijän on myös hyvä käydä läpi eroa eroterapiassa.

Paripsykoterapiaan tulevilla pariskunnilla voi olla paripsykoterapiaan tullessa esimerkiksi 10 ongelmaa. Paripsykoterapian sujuessa hyvin, paripsykoterapian päättyessä ongelmista on voinut poistua esimerkiksi vain 30 %. Se mikä paripsykoterapiassa muuttuu pariskunnan välillä on suhtautuminen toiseen. Ts. "Voin elää tuon ihmisen kanssa, vaikka se onkin tuollainen".
Lähde: Prof.Jarl Wahlström, Hyvä terveys lehti.


Psykoterapeuttina pyrin luomaan pariskunnalle turvallisen ja luottavaisen olon paripsykoterapia istuntoihin. Tärkeää on päästä toisen syyttelystä eroon, ja tarkoituksena on rakentaa pariskunnan välille uudenlaista keskustelupohjaa vaikeidenkin asioiden keskellä.

Toimivan parisuhteen teesit:

- Parisuhteessa on molemmilla turvallinen olo

- Sitoutuminen parisuhteeseen
- Avoimmuus on tärkeä asia, eli suhteessa puhutaan asioista, mutta sitäkin tärkeämpää on, että kuinka hyvin tunnen  puolisoni.  Mistä puoliso haaveilee, mitä hän toivoo jne?
- Puolisot ovat enemmän yhdessä, kuin uppoutuneena töihin tai ylenpalttiseen harrastamiseen tms. * Sitoutuminen
- Toisen arvostaminen ja kunniottaminen
- Parisuhteessa on läheisyyttä, hellyyttä ja seksiä
- Parisuhteessa on yhteistä tekemistä ja kiinnostuksen kohteita, mutta myös sopivalla tavalla erillisyyttä
- Kyky ratkaista ristiriitoja rakentavasti
- Pariskunnan oma kahdenkeskinen aika = parisuhdetta pitää hoitaa
- Parisuhde huilaa vain lyhyitä hetkiä. Elossa oleva parisuhde haastaa parisuhdetta, eikä jätä rauhaan kuin lyhyiksi hetkiksi
- Rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys. Parisuhteessa on tärkeä oivaltaa, että voin rakastaa, ja joskus vihata  itselle rakasta ihmistä
- Ne parisuhteet kestävät, joissa ollaan valmiita luopumaan. Luopuminen ei tarkoita kaikesta luopumista. Esimerkiksi pikkulapsi perheessä ei voi ehkä enää syödä täysin omaan rauhaan keskittyneenä englantilaista aamiaista ja lukea samalla Hesaria.
- Parisuhteeseen eivät kuulu fyysinen, henkinen tai taloudellinen (raha), seksuaalinen väkivalta tai toisen vähättely. 

Psykoterapiapalvelut Familia | Ylläpito | Kotisivuton.fi